Mi tehát a GÉPKÖR?

Mi tehát a GÉPKÖR?

A GÉPKÖR, pontosabb megnevezéssel a gép- és gazdaságsegítő kör Nyugat-Európában (különösen Ausztriában és Németországban) a költségkímélő, közös géphasználat egyik legelterjedtebb formájának tekinthető. Alapvető sajátossága, hogy a társult gazdák saját gépekkel vesznek részt az együttműködésben a tulajdonjog teljes megtartásával. A gépvásárlásokat egyeztetik, ennek következtében egyénenként egyfajta specializáció alakul ki, ugyanakkor a gépkörön belül komplex gépesítési megoldások és géprendszerek jönnek létre a termelési technológiák igényei szerint. A tagok egyénenként tevékenységükhöz mérten általában a szükségesnél kevesebb géppel rendelkeznek, de a gépköri szolgáltatások igénybevételével mégis valamennyi technológiai műveletet jó minőségben és kellő időben képesek elvégezni, illetve elvégeztetni.  A gépkörön belül az ésszerűen összehangolt géphasználat eredményeként szinte valamennyi technológiai feladatra tudnak megfelelő eszközt biztosítani.

 

A gépköri forma előnyei között meghatározó fontosságú, hogy tagjai számára jelentős megtakarítást eredményezhet mind a beruházások, mind pedig az üzemeltetés, üzemfenntartás terén.            A fejlett országok kisgazdaságainak együttműködésében kialakult ilyen jellegű géphasználati és gépüzemeltetési formák az eddigi működésük során egyértelműen igazolták, hogy jelentősen hozzájárulhatnak a technikai erőforrások racionálisabb felhasználásához, csökkentve mind a túlgépesítésből, mind pedig az eszközhiányból származó hátrányokat. A tapasztalatok szerint:

a gépberuházásoknál 30 %-tól 80 %-ig terjedő megtakarításokat lehet elérni;

a gépüzemeltetési költségeknél – a jobb kihasználás következtében  – 20-35 % közötti megtakarítások is realizálhatók.

A gépköri együttműködés hasznaként említhető továbbá, hogy a szolgáltatások ellenértéke ugyanabban a gazdálkodói körben marad és nem von ki forrásokat a helyi közösségekből.

A gépkörök gyakran szerveznek társulásokat nagy értékű – egy tag által már nem finanszírozható – nagyteljesítményű eszközök beszerzésére. E társulások a gépkör tagjaiból állnak, a beszerzett gépek a gépkör céljait szolgálják.

A gépkörök tevékenységének másik nagy területe a gazdaságsegítés. Ennek keretében lehetőség van munkaerő kiközvetítésére, építési kisegítésre, szociális segítségnyújtásra, adminisztrációs és információs szolgáltatásra, falusi turizmus szervezése, önsegélyezés stb.