A gépkörök regionális és országos szervezetei

A gépkörök regionális és országos szervezetei

A gépköri szervezetekre általában a területi elv a jellemző. A közigazgatási régiókhoz kapcsolódó helyi gépkörök Németországban és Ausztriában tartományonként szövetséget alkotnak, amelyek az országos szövetséget hozzák létre. Németországban azonban jelentős eltérések lehetnek a tartományi szint tartalmában, funkcióiban. Bajorországban például a szövetség helyét a Bajor Gép- és Gazdaságsegítő Körök Kuratóriuma tölti be, amelyet a Bajor Mezőgazdasági Minisztérium hozott létre főként abból a célból, hogy csökkentse a rá háruló adminisztrációs terheket, amelyek a gépköri támogatások elosztásából származtak, illetve származnak.

A tartományi szövetségeknek kötelezően tagjai a gépkörök. A tartományi szövetségek elnökségét a helyi gépkörök elnökei alkotják, a tartományi elnököt az elnökség választja. A tartományi elnökök alkotják a szövetségi (országos) elnökséget, amely tagjai közül választja meg elnökét. A tartományi szövetségek munkáját általában 1-2 fős függetlenített apparátus segíti, az országosét pedig 2-3 fő.

A tartományi és az országos szövetségek feladata egyrészt a gépkörök, illetve a tartományi szövetségek közötti koordinálás, másrészt az azonos szinten lévő kormányzati és kamarai szervezetekkel való kapcsolattartás.

Magyarországon a gépköri szerveződéseket a gödöllői székhellyel működő Gépkörök Országos Szövetsége koordinálja. Fő feladatai:

  • A gépkörök alapításának tanácsadással, alapszabály és egyéb iratminták átadásával történő segítése
  • A nyilvántartáshoz, működéshez szükséges, egységesen alkalmazható ügyviteli és elszámolási rendszer kialakítása és közreadása
  • Tanfolyamok, képzések, tanulmányutak szervezése gépköri vezetők és gépköri tagok részére
  • Kapcsolattartás a kormányzati szervekkel valamint a gazdálkodókat tömörítő egyéb szervezetekkel
  • A gépköri szervezeti rendszer fejlesztése

A megalakult gép- és gazdaságsegítő körök a Szövetségbe történő felvételüket írásos formában, az ún. “Belépési kérelem” kitöltésével és benyújtásával kérhetik. A kérelem elfogadásáról az elnökség 30 napon belül dönt, amelynek eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A kérelemhez mellékelni kell az alapszabályt, az alakuló ülés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét, továbbá a bejegyzést tanúsító bírósági végzést.