A gépköri működés finanszírozása, támogatások

A gépköri működés finanszírozása, támogatások

A német és az osztrák gépköri támogatási rendszer közös jellemzője, hogy az állam a gépkörök működését – eltérő megoldásokkal – támogatja. A támogatás a működési költségek költségvetési forrásból történő kiegészítését jelenti, melynek mértéke az egyes német tartományokban, illetve Ausztriában más-más. A működés költségeit a tagdíjakból befolyt összegek és a támogatások együttesen fedezik. A támogatások azonban nem csak állami forrásokból származhatnak, hanem más szervezetektől is (pl.: gépgyártók, gépforgalmazók)

 

A tagdíjak többnyire három részből tevődnek össze, amelyek a következők:

  • tagsági viszony után fizetett alapdíj,
  • gazdaság területe alapján fizetett díj,
  • gépköri szolgáltatások nyújtása, illetve igénybe vétele utáni díj.

A gépkörbe belépők ezen kívül általában egyszeri belépési díjat is fizetnek.

Magyarországon az állami támogatás különösen meghatározó jelentőségű lehet, mivel a hazai (általában még csak formálódó) együttműködések egyéb bevételei egyelőre csak jelképesek, hiszen a tagdíjakból befolyó összegek nem vagy csak minimális mértékben fedezik a megfelelő szinten történő működés felmerülő költségeit. A tagdíjak mértékének növelése a közeljövőben nem látszik reális lehetőségnek, erre minden bizonnyal akkor lesz lehetőség, ha a gépköri együttműködés előnyei már szélesebb körben tapasztalhatók és érzékelhetők lesznek. A külföldi tapasztalatok is azt igazolják, hogy a szerveződés kezdeti szakaszában (ami általában hosszú folyamat) igen nagy szükség van a kormányzati segítségre, ez adhat igazán lendületet a gépköri mozgalom kiterjedésének.

A működési költségek finanszírozása Magyarországon is elsősorban a tagdíjakból és az esetleges állami, vagy egyéb támogatásból történhet. A magyarországi gépkörökben egyelőre az alaptagdíjon túl sem a területarányos, sem a szolgáltatásarányos tagdíjforma bevezetésének nincsenek meg a feltételei.