A Gépkör

A GÉPKÖR

 A mezőgazdasági termelést folytató gazdálkodók körében a szükséges gépigények kielégítésében, valamint a meglévő kapacitások jobb kihasználásában – ezzel együtt a termelési költségekkel való takarékoskodásban – ma már hazánkban is több géphasznosítási, illetve gazdaságsegítő forma ismeretes és működik több-kevesebb eredménnyel. A hazai környezetben választható formák az eddigi tapasztalatok alapján az alábbiak lehetnek:

 • Géptársulás
 • Gépkölcsönzés
 • Gépszövetkezet
 • Gépi bérmunka szolgáltatás ( bérvállalkozás)
 • Gépkör (Gép- és gazdaságsegítő kör)

A tapasztalatok szerint a közös géphasznosítási, együttműködési formákra nem lehet általános érvényű sorrendiséget meghatározni. Többek között azért sem, mert az egyes módozatok nagyon sokszor egymásra épülnek, vagy egymást kiegészítve érvényesülnek egy-egy adott együttműködés keretében. Az egyes géphasznosítási formák eredményes működtetéséhez alapvetően fontos a helyi feltételek megfelelő ismerete, ezek a különböző régiók, illetve gazdálkodói körök tekintetében lényegesen eltérhetnek. A feltételrendszer legfontosabb elemeinek az alábbiak tekinthetők:

 • A régió mezőgazdaságának általános jellemzői.
 • A gazdálkodók száma, tevékenysége, birtokmérete, felkészültsége.
 • A gazdálkodók eszközellátottsága.
 • A gazdálkodók szemlélete, együttműködési készsége.
 • A régióban működő mezőgazdasági nagyüzemek helyzete, és szerepe az adott térség mezőgazdaságában.
 • Hozzáértő, elismert és elkötelezett szervezők, vezetők szerepvállalása.

Ezen ismeretek különösen fontosak lehetnek, a gépkörök és gépszövetkezetek bizonyos esetekben a géptársulások esetében, mivel ezek széles körű gazdálkodói réteget érintenek. Nem lehet figyelmen kívül hagyni továbbá a közgazdasági feltételeket sem, mivel ezek hiánya már önmagában is nagymértékben gátolja, esetleg meg is akadályozza a gazdálkodók együttműködésre irányuló törekvését.

Az előzőekben felsorolt géphasznosítási formáknak már tulajdonképpen mindegyike fellelhető a magyarországi mezőgazdasági kisüzemek gépüzemeltetési gyakorlatában is. A szervezett keretek között történő működés azonban még nem tekinthető általánosnak, a gazdálkodók ez irányú igénye viszont egyre inkább érzékelhető. Ami a szervezett formát illeti, hazánkban elsősorban a gép- és gazdaságsegítő kör emelhetők ki, a célok, illetve az elérhető előnyök tekintetében a leghasznosabb együttműködési forma lehet. Az ilyen jellegű szerveződések Európa egyes részein – de a világ számos más területén is – nagy hagyományokkal bírnak és jelentős eredményeket értek el.  A legfőbb előny a többi formához viszonyítva abban jelölhető meg, hogy az együttműködés keretei igen szélesek lehetnek és a gépi szolgáltatásokon túl a gazdálkodáshoz kapcsolódó minden tevékenységre, körülményre kiterjedhetnek. Ebből adódóan természetesen a szervezésük, működtetésük is több ismeretet, szakértelmet igényel.